เกี่ยวกับคิดหุ้น

คิดหุ้น (Kidhoon.com) คือเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน โดยเริ่มต้นมาจากคำถามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนซื้อขายหุ้นในแต่ละครั้งว่า จะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่? จะโดนค่าคอมกี่บาท? ต้องขายที่ราคาเท่าไหร่ถึงจะเท่าทุน? แล้วยอดที่ได้รับหรือยอดที่ต้องจ่ายคือเท่าไหร่?

การวางแผนซื้อขายหุ้นที่ดีควรเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ หากต้องมานั่งคำนวณหาในแต่ละทีคงเสียเวลาไม่น้อย โปรแกรมคิดหุ้นเลยถือกำเนิดขึ้นมาและได้ถูกนำขึ้นเว็บเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม..


ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
ข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ kidhoon.com (คิดหุ้น) จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น เราไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ควรขอคำปรึกษาในเรื่องการประเมินหลักทรัพย์ รายงานดัชนีหลักทรัพย์ ความคิดเห็น คำปรึกษา หรือเนื้อหาอื่นใดจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ เราไม่รับรองในเรื่องของความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลบนเว็บไซต์แห่งนี้ แต่จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ข้อมูลเนื้อหามีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ เราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณาก่อนจะนำข้อมูลที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด

ติดต่อ & ติดตาม