โปรแกรมคิดต้นทุนเฉลี่ย


วิธีการใช้งานโปรแกรมคิดต้นทุนเฉลี่ย

โปรแกรมคิดต้นทุนเฉลี่ย คือ เครื่องมือช่วยคิดต้นทุนใหม่เพื่อใช้ในการบริหารพอร์ต เช่น หากต้องการซื้อถัวเฉลี่ยเพื่อดึงให้ราคาต้นทุนต่ำลง (หุ้นลง) หรือต้องการซื้อหุ้นเพิ่มแต่อยากควบคุมราคาต้นทุนไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นจนเกินไป (หุ้นขึ้น) เพียงแค่ระบุข้อมูลลงในช่องที่กำหนดไว้ โปรแกรมคิดต้นทุนเฉลี่ยก็จะทำการคำนวณให้โดยอัตโนมัติ

1. ใส่ราคาต้นทุนเดิม
2. ใส่จำนวนหุ้นของราคาต้นทุนเดิม
3. ใส่ราคาที่ต้นทุนใหม่ที่ต้องการ
4. ใส่จำนวนหุ้นของราคาต้นทุนใหม่

ยกตัวอย่างเช่น หากถือ KTB 10000 หุ้น ที่ราคา 24 บาท ถ้าซื้อเพิ่มอีก 5000 หุ้นที่ราคา 19 บาท ต้นทุนเฉลี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่? คำตอบ: 22.33 บาท

หมายเหตุ: โปรแกรมปัดจุดทศนิยมที่ 2 ตําแหน่ง และไม่ได้นำค่าคอมมิชชันมาคำนวณรวมเป็นต้นทุนด้วย ให้ใช้ โปรแกรมคิดหุ้น หากต้องการทราบต้นทุนรวมค่าธรรมเนียม