Logarithmic Scale คืออะไร?

Logarithmic Scale หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า Log Scale คือกราฟที่ใช้แกนราคาเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคิดเป็นเปอร์เซนต์ นั่นหมายความว่า ระยะทางจาก 1 บาท ไปเป็น 2 บาท (เพิ่มขึ้น 100%) จะเท่ากับระยะทางจาก 50 บาท ไปเป็น 100 บาท ซึ่งหากเป็นกราฟแบบปกติที่นิยมใช้กัน (Normal Scale) ซึ่งหากราคามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็อาจทำให้เรามองเห็นการเคลื่อนไหวของราคาช่วงต่ำ ๆ ได้ยากยิ่งขึ้น

Normal Scale Vs Log Scale

Normal-scale

[Dimet, 1/10/2014 – Normal Scale]

จากรูปภาพด้านบนจะเห็นได้ว่า เราแทบจะมองไม่เห็นการเคลื่อนของราคาในช่วงต่ำกว่า 2 บาท ทั้งที่การเปลี่ยนแปลงของราคาหากคิดเป็นเปอร์เซนต์ จาก 1 บาท เป็น 2 บาท ไม่ได้มีความแตกต่างจาก 5 บาท เป็น 10 บาท ตามที่กล่าวไปด้านบนเลย

 

Log-scale

[Dimet, 1/10/2014 – Log Scale]

การปรับกราฟให้เป็น Log Scale จึงช่วยให้เรามองเห็นรายละเอียดการวิ่งของราคามากขึ้น แท่งเทียนสีเขียวที่เคยเห็นว่ายาวมากอาจไม้ได้ยาวอย่างที่เห็นก็เป็นได้! โดยส่วนใหญ่แล้ว การใช้ Log Scale มักมีประโยชน์เมื่อใช้ควบคู่กับ Time Frame ระยะยาว หรือใช้กับหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวที่ส่งผลให้ราคาเปลี่ยนไปจากเดิมมาก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวสำหรับการเลือกใช้ Normal Scale หรือ Log Scale

การปรับกราฟให้เป็น Log Scale บน efinance

  1. คลิกขวาตรงไหนก็ได้บนกราฟ
  2. เลือก Price Style Properties
  3. กดแทบ “Scale” และกดไปที่แทบ “Scale Y”
  4. เลือก Log Scale Type
  5. กด Apply